Reumatikerfonden i Göteborg och Linköping

I veckan bjöd Reumatikerförbundet på tårta i Göteborg och i Linköping. Varför?

Jo för att uppmärksamma den stora nytta alla gåvor som skänks till Reumatikerfonden gör. Det är de pengarna som blir till forskningsanslag och som i forskarnas händer blir till svensk framgånsgsrik forskning om de reumatiska sjukdomarna och om andra sjukdomar i rörelseapparaten.

Till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gick i år hela 1 350 000 kr. Under tårtbesöket fick inbjudna givare och personal från sjukhuset lyssna till docent Mats Dehlin och professor Lennart Jacobsson om forskningen kring gikt.
Gikt är en plågsam sjukdom som troligen drabbar så många som mellan 1 och 2 % av alla personer i Sverige. Sjukdomen är känd men ändå visar internationella studier att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i uppföljning och måluppfyllelse. Det finns nya verkningsfulla och dyra behandlingsmöjligheter, men det saknas uppföljning på hur de fungerar. Därför är det nödvändigt med mer kunskap för att förstå behov och rätt kunna använda dessa läkemedel.

Forskarna vid Linköpings universitetssjukhus fick i år ta emot 850 000 kr. Konferensrummet på reumatologen fylldes av de 12 givarna som tillsammans med personal glatt angrep tårtorna.
Under mumsandet talade klinikchef Karin Sjöstedt och Reumatikerförbundets verksamhetschef Kicki Aldrin delade ut diplom. Därefter berättade forskarna om den breda reumatologiska forskningen i Linköping. Forskningen handlar bland annat om ledgångsreumatism, SLE, blodkärlsinflammation och njurinflammation. Det är både väldigt svårförståelig forskning på cellnivå och forskning som sker mycket nära reumatikern/patienten. Professorerna Thomas Skogh och Mårten Segelmark lyckades tillsammans med docenterna Christoffer Sjöwall och Mattias Magnusson tydliggöra ny kunskap. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler