Reumatikerförbundet deltar i Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd

Patient- och konsumentrådet bildades nyligen och det första rådsmötet är beräknat att genomföras den 22 mars 2017.

Reumatikerförbundet har blivit inbjudna till att delta med en ledamot och är en av 16 organisationer som valts ut att ingå i rådet.

Välkommet initiativ

- Läkemedelsverket vill stärka sin samverkan med andra patientförbund. Det är ett initiativ som vi välkomnar särskilt som det ofta fattas beslut i Läkemedelsverket som påverkar våra medlemsgrupper, säger Leif Salmonsson, generalsekreterare Reumatikerförbundet.

Syftet med att inrätta ett Patient- och konsumentråd är att Läkemedelsverket ska samverka i dialog med patienter och konsumenter, bland annat för att:

  • Öka Läkemedelsverkets kunskap om patienter och konsumenters erfarenheter av och syn på läkemedelsanvändning och sjukdom, för att med detta som utgångspunkt verka för effektivare, säkrare och mer jämlik läkemedelsanvändning och en förbättrad folkhälsa.
  • Bidra till en mer riktad och effektiv kommunikation till patienter och konsumenter från Läkemedelsverket.
  • Öka patienters och konsumenters förståelse för hela Läkemedelsverkets uppdrag och verksamhet.

Ledande kraft

Visionen är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål och patienters- och konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Den direkta dialogen mellan patienter och konsumenter ska vara till nytta för både Läkemedelsverket och rådsrepresentanterna samt deras organisationer och nätverk.

Läkemedelsverket använder begreppen patient och konsument, men vill även inkludera organisationer som kategoriserar sig som funktionshinderorganisationer och brukarorganisationer. Rådet består av upp till 20 representanter huvudsakligen från olika organisationer, men även enskilda patienter och konsumenter kan komma att utses som representanter.

Leif Salmonsson, generalsekreterare på Reumatikerförbundet välkomnar initiativet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler