Reumatikerförbundet en efterfrågad röst

I Almedalen diskuteras olika viktiga politiska frågor. En sådan handlar om hur Hälso- och sjukvården bäst kan styras. Och med vilket fokus en sådan styrning ska ske. 

Svensk Förening för allmänmedicin ordnade ett seminarium på detta tema som handlade om ersättningssystem i primärvården - piska och morot eller professionalitet och patientmakt, hette det. Föreningen har tagit fram ett policydokument om ersättningssystem som främjar god vårdkvalitet i primärvården.

I den debatten medverkade Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson som sa att det viktigaste är att Hälso- och sjukvårdens mål är att befolkningen blir friskare.

En annan viktig fråga som Anne Carlsson lyfte var hur ersättningssystemen kan premiera fortbildning och kompetenshöjning för sjukvårdens personal i det här fallet inom primärvården.

Även Socialdemokraterna i Stockholms Läns landsting ville ha med Anne Carlsson i en panel som också diskuterade ersättningsystem men med fokus på kvalitet och patientfokus. I detta medverkade även Capios VD Tomas Berglund som berättade om att alla system måste utgå från människorna. Det är de som snurrar hjulet. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler