Reumatikerförbundet en röst i valrörelsen

Reumatikerförbundet är en partipolitisk obunden organisation. Det betyder inte att vi inte har åsikter. För det har vi. I vår valberättelse kan du läsa om vad vi tycker är viktigt när det gäller Hälso- och sjukvården. 

Snart går svenska folket till val. Den 14 september avgörs vilka som ska styra Sverige den kommande mandatperioden. Det är tre viktiga val som då äger rum samtidigt; till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och till Sveriges Riksdag.

Som väljare funderar du kanske på frågor som är viktiga i din vardag om du till exempel lever med en reumatisk sjukdom? Hälso- och sjukvårdsfrågorna kanske är viktiga för dig, men också frågor som rör en tillgänglig arbetsmarknad.

Reumatikerförbundet är en partipolitisk obunden organisation och vi tar inte ställning för något enskilt parti. Det betyder inte att vi inte har åsikter. Vi driver tvärtom ett intressepolitiskt påverkansarbete. Det syftar till att alla reumatiker ska leva ett bra liv och att forskningen någon gång ska komma på vad reumatism beror på, så att den inte bara kan lindras, utan även botas.

I den här valrörelsen har vi valt att fokusera på primärvården. Det är viktigt att den håller en hög kvalitet och tillgänglighet, eftersom det ofta är dit som vi som har någon reumatisk sjukdom vänder oss först. Och vi vet att det tyvärr ofta tar lång tid att få sin diagnos. Det skapar onödigt lidande och dränerar sjukvården på pengar.

Inför valrörelsen 2014 har vi tagit fram en valberättelse som berättar mer om vad vi tycker om hälso- och sjukvården, om hur resurserna kan användas smartare och om hur vården kan arbeta mer tvärprofessionellt genom att bland annat bättre nyttja fysioterapeuterna (det som förut hette sjukgymnast).

Här kan du ta del av Handikappförbundens valkampanj och verktygslåda med tips på hur du kan påverka i valrörelsen! 

 

 

 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler