Reumatikerförbundet i Almedalen 2016

En vecka per år förvandlas det kullerstensbelagda och pittoreska Visby till en mötesplats för makthavare, opinionsbildare och företagare. Reumatikerförbundet betraktar politikerveckan som en oumbärlig del av det intressepolitiska arbetet som förbundet gör.

På plats i Almedalen har möten med intressanta personer och organisationer lett till samarbeten som präglat resten av verksamhetsåret. I år genomför Reumatikerförbundet fler seminarier än föregående år. Vi medverkar också i ett antal panelsamtal. Här följer en lista på de aktiviteter som Reumatikerförbundet gör.

Seminarium: Kroniskt sjuka – eller kroniskt friska? Kan vi sikta högre?
Från Reumatikerförbundet deltar Suzanne Ahlqvist, förbundsstyrelseledamot, i ett panelsamtal som handlar om vad som krävs för att kroniskt sjuka ska bli kroniskt friska.

Datum: 4 juli
Arrangör: Dagens Medicin.
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/346...

Seminarium: Jag passar inte in nånstans – om vårdens utmaning att hantera den komplexa patienten
Hur skapar vi en sjukvårdsorganisation som utgår från patientens behov – inte läkarens kompetens och intresseområde? Medverkar gör Stina Morian, vice ordförande i reumatikerföreningen Stockholm, och Suzanne Ahlqvist, förbundsstyrelseledamot i Reumatikerförbundet. Lättare förtäring ingår.

Datum: 5 juli
Arrangör: Reumatikerförbundet & Novartis Sverige AB
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/418...

Seminarium: Min individuella behandlingsplan – vart tog den vägen?
Personer med kroniska sjukdomar efterfrågar genom sina patientföreningar möjligheten att i högre grad vara delaktiga i sin egen vård. Seminariet ställer sig frågan – vart tog den individuella behandlingsplanen vägen? Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig, Reumatikerförbundet medverkar.
Datum: 5 juli
Arrangör: Sanofi
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/427...

Seminarium: Kan patienten rädda vården?
Svensk sjukvård håller hög klass, men står inför stora utmaningar – både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. För att möta dessa utmaningar måste sjukvården få de redskap som krävs för att kunna ta tillvara digitaliseringens potential där patienten kan ta större ansvar för sin egen hälsa. Annika Sjöberg, kommunikationschef, Reumatikerförbundet medverkar.
Datum: 5 juli
Arrangör: FRISQ AB
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/387...

Seminarium: Nationella riktlinjer är ett trögt system – när och hur skapas värde? Primärvårdens viktiga roll
Trögfotat nationellt system för riktlinjer – hur stämmer det i en värld med ständigt ny medicinsk kunskap? Kan specialistföreningarna få mandat till årlig uppdatering? Hur sker förankringsarbetet och vem ansvarar? Hur lång tid får det ta? Kan primärvården snabbare hitta patienter med kroniska sjukdomar? Kommer SKL:s påbörjade arbete med att samordna landstingens kunskapsstöd och utveckla nya patientcentrerade arbetssätt, påverka primärvårdens förutsättningar positivt? Hur kan patientinvolveringen ske i större utsträckning? Från Reumatikerförbundet medverkar Caroline Liljegren, ordförande, Reumatikerföreningen Stockholm. Lättare förtäring ingår.
Datum: 5 juli
Arrangör: Reumatikerförbundet & Svensk Reumatologisk Förening
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/410...

Seminarium: Vägen till hälsa alltmer elektronisk?
Digitaliseringen och nya verktyg/tjänster inom sjukvården måste drivas utifrån ett gemensamt perspektiv, till nytta för patienter och ett stöd för professionen. Men vem ska vara informationsbärare? Patienten eller sjukvården? Det skapas bättre beslutsstöd, kunskapsstöd, ändamålsenliga journalsystem det erbjuds fler digitala vårdtjänster, en mängd olika medicintekniska produkter och HälsaFörMig. Är det vägen att gå för att motivera patienter att ändra sina levnadsvanor och bli villiga att vara medaktörer i vård och behandling? Är sjukvården och professionerna redo för nya arbetssätt? Elin Löfberg, fysioterapeut, Reumatikerförbundet medverkar. Lättare förtäring ingår.
Datum: 6 juli
Arrangör: Reumatikerförbundet & Svensk Reumatologisk Förening
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/412...

Seminarium: Patienterna driver vården framåt, hinner vården med?
Dagens patienter är väl pålästa och kunniga. De vill och kan ge kunskap till vården och kräver att få vara delaktiga i vårdprocessen. Vilka verktyg kan vi använda för att få in mer kunskap från patienten och skapa en bra vård tillsammans med patienten? Hur går det till i praktiken? Från Reumatikerförbundet deltar Suzanne Ahlqvist, förbundsstyrelseledamot.
Datum: 6 juli
Arrangör: Nationella Kvalitetsregister
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/422...

Seminarium: Big data in little Sweden 2020 – kvalitetsregistrens framtida betydelse
Vad händer med de svenska kvalitetsregistren? Vem äger data - patienten, professionen, landstingen, staten? Hur använder och tillgodogör vi oss data som finns på nätet? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent? Från Reumatikerförbundet medverkar Caroline Liljegren, ordförande, Reumatikerföreningen Stockholm.
Datum: 7 juli
Arrangör: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
Läs mer: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/420...

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler