Reumatikerförbundet i Almedalen 2017

I år bjuder vi in till seminarier med två spännande teman. Välkommen att lyssna till panelsamtal om vårdval och om läkemedel.

Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening arrangerar två seminarier tillsammans. Båda är öppna för allmänheten.

Seminarium: Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker forskning, utveckling och innovation i dagens sjukvård? Vilken roll spelar olika aktörer för att morgondagens patienter ska få morgondagens behandlingar? Var och hur utbildas morgondagens läkare, omvårdnadspersonal och forskare? Vad händer inom de områden där stora delar av vården läggs ut i vårdval? Vilka konsekvenser har vårdval på forskning, utveckling, innovation och utbildning?

Lättare förtäring ingår.

I panelen medverkar:
Cecilia Carlens, Ordförande, Svensk reumatologisk förening

Lotta Håkansson, Förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Lars Klareskog, Senior professor i reumatologi, Karolinska Institutet

Anna Lexelius, Huvudsekreterare, Tillitsdelegationen

Ines Uusmann, Vice ordförande, Psoriasisförbundet

Ella Bohlin, Landstingsråd, (KD) Stockholms läns landsting

Maria Bradley, Docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Moderator: Boel Mörck, Områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Datum: onsdag 5 juli
Tid: 16:00 - 17:30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Reumatikerförbundet & Svensk Reumatologisk Förening

Seminarium: Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att vi står inför en enorm utmaning i form av kraftigt ökade kostnader för både vård och läkemedel de närmaste 10-20 åren. Hur kan vi säkra en fortsatt jämlik och optimal tillgång av nya och effektiva läkemedelsbehandlingar i Sverige nu och i framtiden? Hur kan vi använda det vi lärt oss av introduktionen och användningen av den första generationens biologiska läkemedel, TNF-hämmarna, för att optimera introduktionen och användningen av nya läkemedel nu och i framtiden? Vilken betydelse får introduktionen av biosimilarer? Hur kan prissättning av läkemedel bidra till största möjliga ”samhällsnytta”? Hur kan professionen bidra till uppföljning och utvärdering av nya läkemedel utifrån ”real-life data”? Vilket ansvar har läkemedelsföretagen?

Lättare förtäring ingår.

I panelen medverkar:

Lotta Håkansson, Förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Cecilia Carlens, Ordförande, Svensk reumatologisk förening

Lars Klareskog, Senior professor i reumatologi, Karolinska Institutet

Nils Feltelius, Senior vetenskaplig rådgivare, Läkemedelsverket

Annika Granath, Patientföreträdare, Reumatikerdistriktet Gotland

Johan Brun, Medicinsk direktör, Pfizer

Agneta Karlsson, Statssekreterare, Socialdepartementet

Niklas Hedberg, Chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Moderator: Boel Mörck, Områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Datum: torsdag 6 juli
Tid: 9:30-11:00
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7
Arrangör: Reumatikerförbundet & Svensk Reumatologisk Förening

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler