Reumatikerförbundet i Almedalen – Seminarier och panelsamtal

Almedalsveckan närmar sig sitt slut. Det var en intensiv vecka med många givande samtal och möten. Under veckan lyfte Reumatikerförbundet årets valfråga ”Rätt till rörelse”.

Reumatikerförbundet arrangerade och deltog i ett antal samtal och paneldiskussioner. För den som inte hade möjlighet att närvara kunde rapporteringen följas i form av inlägg och live-inspelningar på förbundets sociala medier. Även Netdoktor rapporterade från seminarier där Reumatikerförbundet medverkade. Här kan du följa Netdoktors rapportering. 

https://www.netdoktor.se/patientrattigheter/artiklar/folj-var-direktrapportering-fran-almedalsveckan/

Arrangerade tre seminarier

Reumatikerförbundet arrangerade tre seminarier. ”Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård”. För allas rätt till rörelse” och ”Jakten på rätt diagnos”.

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård arrangerades tillsammans med Svensk Reumatologisk Förening. Sammanfattningsvis handlade seminariet om följande: Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar och sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Seminariet finns upplagt på förbundets Facebook. 

Medverkande var: Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Dag Larsson, Landstingsråd, (S), Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL, Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, Boel Mörck, moderator, områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

För allas rätt till rörelse fokuserade på Reumatikerförbundets valfråga Rätt till rörelse och handlade följande: Hur garanterar vi att rehabilitering når de som bäst behöver? Hur skapar vi förutsättningar att behålla rehabilitering när landstingen och kommunerna sparar pengar? Kan ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd göra det möjligt för landsting och kommuner att prioritera allas rätt till rörelse?

Medverkande var: Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, (S) SKL, Anders Berg, projektledare för riktlinjearbetet, Socialstyrelsen, Maria Nylander, patient och sjuksköterska, Reumatikerförbundet, Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet, Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna, Anna Hedh, ledamot, Europaparlamentet, Socialdemokraterna, Jenny Petersson, riksdagsledamot, Moderaterna.

”Rehabilitering och prevention ska stå högst upp på den politiska dagordningen” säger Stefan Jutterdal, förbundsordförande i Fysioterapeuterna under seminariet. 

Seminariet finns upplagt på förbundets Facebook.

Jakten på en diagnos – så kan fler få rätt behandling arrangerades tillsammans med Dagens Medicin Agenda, Netdoktor, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Novartis. Här sattes patienten i centrum. ”Patienten i centrum” är orden som sägs i varje vårddebatt. Ändå införs sällan patienternas förslag. Vad är det egentligen som står i vägen?

Intensiv vecka med många givande samtal

Många samtal och debatter hanns med under veckan. Här kan du få hela överblicken om vilka seminarier som Reumatikerförbundet medverkade i.

Morgonyoga och gympapass

Utöver paneldiskussioner, seminarier och olika former av möten höll Reumatikerförbundet tillsammans med Fysioterapeuterna i ett yogapass under onsdagen under ledning av fysioterapeuterna och medicinska yogainstruktörerna Louise Sandberg och Magdalena Rosengren. Yogapasset gick under rubriken "Yoga närsomhelst och hur som helst". Reumatikerförbundet arrangerade också ett antal gympapass med det gröna bandet som förbundet använder för att visa hur man kan träna enkelt i vardagen.

Annonsbilaga Rätt till rörelse

Ett antal övningar du kan göra med det gröna bandet finns i den annonsbilaga som Reumatikerförbundet tagit fram i samband med Almedalen och valfrågan. Tidningen tar upp vikten av fysisk aktivitet och en intervju görs bland annat med Christina Opava, professor i fysioterapi vid Karolinska Institutet och legitimerad fysioterapeut. Här finns även korta intervjuer med medlemmar som alla arbetar för ökad rätt till aktivt liv.

”Den bästa träningen är den som bli av! Det gäller att hitta ”sin” träningsform – dans, cykling, yoga med mera – så att det blir en vana, säger Christna Opava.

Här kan du bläddra i bilagan, Rätt till rörelse. Träningsövningarna finns på sidan 5.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler