Reumatikerförbundet kritiserar beslut att införa vårdval reumatologi

Igår fattade Stockholms läns landsting, SLL, beslut om att införa vårdval reumatologi. Beslutet har kritiserats av Reumatikerförbundet som beklagar att man inför vårdval reumatologi i en tid när den reumatologiska vården visar både innovationshöjd och forskningsframgångar.

Vårdval reumatologi riskerar försämra den internationellt framgångsrika och för Sverige oerhört viktiga forskningen inom reumatologin i SLL.

– I stort sett varenda patient med reumatisk diagnos deltar aktivt i forskningen som bedrivs i Stockholms län. Till exempel genom hälsoregistrering, biobanksprov, patientens egen provhantering, kvalitetsregistrering och som forskningspartners. Dessa samarbeten har varit utgångspunkten för den moderna utvecklingen av vården, som nu riskerar att stanna av och rentav gå bakåt, säger Hans Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Kan försvåra för professionen

Reumatikerförbundet är oroliga för att ett vårdvalssystem gör att patienterna blir för få på de större reumatologiska klinikerna och för splittrade för att professionen ska kunna behålla spetskompetensen inom inflammatoriska systemsjukdomar. Det försvårar för professionen att vara världsledande inom reumatologin i klinisk vård och forskning. Inte minst vid insamlandet av biobanksdata som cellprov, blod och plasma, som förutsätter att det finns en närhet till forskningslaboratorium.

Vårdvalet begränsar inte antalet vårdgivare, därför finns risken att reumatologer från hela Sverige lockas att etablera sig i Stockholms län, med följden att övriga landsting får ett bortfall av kompetens. Den effekten kunde man se efter införandet av vårdval hud.

– Det finns ett behov av fler reumatologer i hela landet, inte bara i Stockholms län. Det är bra att fler patienter med reumatisk diagnos kan få behandling i Stockholms län, men inte på bekostnad av alla andra, och på bekostnad av forskningen, säger Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot i Reumatikerförbundet och ordförande Reumatikerdistriktet Stockholms län.

Utbildningen av nya reumatologer kan också bli sämre. Små mottagningar har svårt att ta emot och utbilda ST-läkare. I små mottagningar, där det kanske bara arbetar en reumatolog, saknas också möjligheter att arbeta teambaserat.

Vårdvalet är kostnadsdrivande

Att vårdvalet är kostnadsdrivande framgår i beslutet. Det beror bland annat på att kostnadsansvar för förskrivningen av biologiska läkemedel saknas i vårdvalet. De ökade kostnaderna inom vårdvalet kommer sannolikt leda till minskade resurser till reumatologin vid universitetssjukvården och akutsjukhusen. Risken är stor att resurser går från patienter med störst vårdbehov till de med lägre vårdbehov.

– Om jag har en kronisk sjukdom så får jag, vare sig jag vill eller inte, en livslång relation till vården. Känner jag mig i bra form vill jag kunna ta del av min hälsoprognos hemifrån, via telefon eller på andra sätt. Med vårdvalet belönas vårdgivare ekonomiskt ju oftare jag är där. Fler regelbundna besök inbokas för frågor som man kan ta på telefon eller via dator. Jag är rädd att viljan att utveckla nya sätt att kommunicera med vården avstannar, säger Caroline Liljegren, ordförande Reumatikerföreningen Stockholm.

Reumatikerförbundet riktar också kritik mot att patientorganisationen uteslöts från samtalen om vårdvalet. Den referensgrupp, bestående av profession och forskare, som bildades med anledning av vårdvalsfrågan önskade patientorganisations deltagande. Referensgruppens ledamöter uppmanade landstingets tjänstemän att inkludera patientrepresentanterna i referensgruppen.

Deras önskan hörsammades inte, trots att landstingets tjänstemän hade möjlighet att adjungera in personer till gruppen.

– Uppriktigt sagt är vi förvånade över hur man har burit sig åt för att genomdriva detta förslag. Beslutet har fattats utan att man tagit hänsyn till de värden som gör vården kvalitativ och modern, säger Hans Håkansson.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler