Reumatikerförbundet medverkar vid utbildning i Kenya

I Kenya råder det skriande brist på reumatologer och följaktligen går många med reumatiska sjukdomar odiagnosticerade och obehandlade.

Detta är en av anledningarna till att Dr Omondi Oyoo, reumatolog från Nairobi och ordförande i AFLAR (African League of Associations in Rheumatology) tillsammans med professor Tony Woolf, reumatolog från Cornwall Hospital i England, sökte och fick anslag till en utbildning för läkare och patienter från olika delar av Kenya. 

Reumatikerförbundets verksamhetsombudsman, Ingrid Cederlund, är just nu på plats i Kenya för att sprida kunskap om självhjälpsprogrammet Av egen kraft. Ingrid har också med sig Reumatikerförbundets träningsprogram för sittgymnastik.

Det Kenyanska reumatikerförbundet arbetar tätt tillsammans med engagerade läkare för att sätta reumatologin på Kenyas karta, för att få politikerna att förstå vikten av rätt behandling och att försöka minska medicinkostnaderna.

Det är ett stort bekymmer då de höga kostnaderna för mediciner gör att många inte tar det dom får utskrivet. Det Kenyanska reumatikerförbundet vill tillsammans med engagerade läkare också gärna starta självhjälpsgrupper för att öka självkänslan och självförtroendet hos de människor som drabbas av en reumatisk sjukdom.

Relaterade artiklar

Visa fler