Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex

Reumatikerförbundet stärker sin ställning som en av de organisationer med högst anseende, enligt Kantar Sifo som publicerat sin årliga rapport Anseendeindex för organisationer.

Ett anseendeindex över 50 är ett högt anseende för organisationer. I årets rapport fick Reumatikerförbundet ett index på 52, som är en ökning med en enhet från föregående år. Det placerar Reumatikerförbundet på en fjärde plats, efter Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Hörselskadades Riksförbund.

Enligt Kantar Sifo är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2019 ett allmänt gillande och respekt samt trovärdighet i media.
- Det gläder mig att Reumatikerförbundet hamnar högt upp i årets mätning. Ett gott anseende är ett fint betyg för allt bra arbete vi gör i hela Reumatikerförbundet, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.
Genomsnittet för samtliga organisationer var ett index på 37. Totalt ingick 35 organisationer i undersökningen 2019. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler