Reumatikerförbundet satsar på forskning om artros

I år satsar Reumatikerförbundet särskilt på forskningen om artros. Artros är en av de största folksjukdomarna i Sverige.

-I artrossatsningen har vi valt att fortsätta stötta forskare som studerar artros ur olika perspektiv. Hittills har satsningen förbättrat värdefulla samarbeten mellan patientnära och laborativ forskning, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Sammanlagt avsätter Reumatikerförbundet 1,9 miljoner kronor till forskningen om artros. De fyra mottagarna av Reumatikerförbundets forskningsanslag har olika angreppssätt på artros, men deras studier rör vid varandra på olika punkter varför samarbeten dem emellan etablerats.

Mer om forskningsprojekten:

•Docent André Struglics leder tillsammans med docent Patrik Önnerfjord från Lunds universitet: Studier av biologiska processer som leder till artros och sökandet av nya biomarkörer för kliniska bedömningar.

•Maria Andersson är doktor i medicinska vetenskaper från FoU Spenshult, Halmstad, och hennes medsökande är professor Stefan Bergman: Upptäckt och prediktion av sjukdomsförlopp vid symtomatisk icke radiografisk knäartros.

•Docent Eva Ageberg är universitetslektor vid Lunds universitet och hennes medsökande är bland fler docent Martin Englund: Kan musklerna skydda knä och förhindra och/eller bromsa utveckling av artros?

•Docent Hanna Isaksson, Lunds universitet, och hennes medsökande är professor Leif Dahlberg: Funktionell bildanalys för att förbättra diagnostik av artros – en metod att utvärdera 2D-röntgenbilder i 3D-röntgenbilder.

Vill du stötta forskningen om reumatiska sjukdomar? Ge en gåva till Reumatikerförbundets forskningsfond.

Bli medlem i Reumatikerförbundet genom att klicka på: https://www.reumatikerforbundet.org/bli-medlem/

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler