Reumatikerförbundet toppar Kantar Sifos undersökning om högt anseende

Allmänhetens tilltro och intryck av Reumatikerförbundet är högt. Det visar Kantar Sifos undersökning om högt anseende bland intresse- och medlemsorganisationer. 

Reumatikerförbundet ligger på topp fyra bland organisationerna som ingår i undersökningen för 2018. Friluftsfrämjandet ligger på första plats följt av Naturskyddsföreningen och Motormännens riksförbund. Därefter kommer Reumatikerförbundet. 

Kantar Sifos undersökning handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av en viss organisation. Den innehåller också bedömning av vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver organisationen. 

Drivkraften kring en organisations anseende styrs av flera faktorer. Några exempel är enligt Kantar Sifo, djup kännedom om organisationen, allmänt gillande och respekt samt att organisationen upplevs bidra positivt till samhället och fyller en viktig funktion för sina medlemmar. Viktigast av allt är trovärdigheten i media. 

Kantar Sifos undersökning om högt anseende bland intresseorganisationer är den sjunde mätningen av anseendet för några av Sveriges största intresseorganisationer. Syftet med undersökningen är att bygga kunskap kring vilka drivkrafter som bygger organisationernas anseende i Sverige. Totalt 36 organisationer ingår i undersökningen.


Dessa faktorer testas för samtliga organisationer:

 • Trovärdiga i media?
 • Bidrar positivt till samhället?
 • Spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen?
 • Upprätthålla etik och moral?
 • Arbetar för en god miljö?
 • Har en skicklig ledning?
 • Är nyskapande och framtidsinriktade?
 • Har en synlig och känd ledning?
 • Har en stark position inom sitt verksamhetsområde?
 • Är en organisation som är duktig på opinionsbildning?
 • Är en organisation som arbetar för mångfald?
 • Arbetar för jämställdhet mellan män och kvinnor?
 • Bidrar till integrationen i samhället?
 • Driver aktuella och viktiga frågor?
 • Är framgångsrika i frågor som är viktiga för medlemmarna?
 • Är framgångsrika i digitala kanaler?
 • Kommer med konstruktiva lösningar inom sitt område?
 • Är en organisation jag gillar och respekterar?
 • Fyller en funktion för sina medlemmar även i framtiden?
 • Visar handlingskraft?

Läs mer om undersökningen och om vilka organisationer som ingick i den bifogade pdf:en längst ner på sidan.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler