Reumatikerförbundet träffar riksdagsledamöter för att diskutera forskning

I samband med Reumatikerförbundets årliga middag i riksdagen överlämnades ett öppet brev angående den kommande forskningsproposition. I brevet lyftes vikten av att belysa de stora folksjukdomarna i ett bredare sammanhang och hur dessa är länkade till varandra. Låsningar vid specifika forskningsområden riskerar att kosta samhället stora resurser och leda till att färre människor får ta del av forskningsresultaten i form av bättre vård och behandling

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler