Reumatiska sjukdomar på tur för standardiserade vårdförlopp.

– Standardiserade vårdförlopp förbättrar patienternas livskvalitet och gör vården mer jämlik. Genom att införa standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden kommer fler få en sammanhållen och förutsägbar vårdkedja, vilket leder till en tryggare vård, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett uttalande.

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss sjukdom betyder i korthet att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var du bor. Cancervården har haft standardiserade vårdförlopp sedan 2015.

Nu har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom fler sjukdomsområden, där reumatiska sjukdomar är ett av dem som kan stå på tur. Andra sjukdomsgrupper som sannolikt är aktuella för standardiserade vårdförlopp är diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar samt astma och kol.

I år avsätts 100 miljoner kronor för arbetet med de nya standardiserade vårdförloppen. Under de följande två åren beräknas ytterligare sammanlagt 800 miljoner kronor rullas ut.

Ambitionen är att standardiserade vårdförlopp inom minst fem nya sjukdomsområden ska implementeras i vården under 2020 och att takten på implementeringen ska öka kommande år.

Källor:
Regeringskansliets pressmeddelande 20 maj 2019
Läkartidningen 20 maj 2019

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler