Reumatismens gåta måste få en lösning

Idag skriver Reumatikerföreningen på Öland i tidningen Barometern om att reumatismens gåta måste få en lösning. Och att Reumatikerförbundet jobbar för att alla reumatiker ska kunna leva ett bättre liv. Läs hela artikeln.

Reumatikerförbundet är en kunskapsorganisation som visar vägen till ett full-gott liv för personer med reumatiska sjukdomar eller andra sjukdomar i rörelseorganen. Bland patientorganisationerna är vi Sveriges största.

Vi har en bra verksamhet och är en viktig bidragsgivare tillreumatologisk forskning.

Vi som själva har reumatiska sjukdomar vet hur det är att leva med och vilka krav som bör ställas på hälso- och sjukvården. Och vi är också de som är bäst lämpade att företräda reumatikernas frågor i samhället.

Därför arbetar vi också med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare så att hälso- och sjukvården ska bli bättre. Och så att samhället ska bli tillgängligare för alla.

Några exempel på förbättringar är att tiden mellan insjuknande och diagnos måste kortas. Att landstingen ska sluta snåla med

biologiska läkemedel och att alla reumatiker som behöver det ska få träning i varmvattenbassäng. Vi vill också att apoteken ska leverera receptförskrivna läkemedel inom 24 timmar så ingen ska behöva vänta på sin medicin.

Vi arbetar också mycket med att sprida kunskap och information om reumatism. Hos oss kan du delta i vår gemenskap och exempelvis gå en patientskola eller lyssna på ett föredrag. Vi ordnar träning i varmvattenbassänger och har så kallad lättgympa och Qi gong. Dessutom har vi läseoch målarcirklar.

Det är aldrig kul att vara ensam och gå omkring med ledvärk, bättre är att dela sina erfarenheter med andra som är i samma situation. För kunskap lindrar, brukar vi säga. Och vi har samtidigt roligt. Vi välkomnar fler medlemmar så att vi kan hjälpas åt att flytta fram våra positioner

Vi jobbar för att alla reumatiker ska kunna leva ett bra liv och att reumatismens gåta ska få en lösning. Du kan bidra till det du också! Välkommen till oss.

Anna Bladås, ordförande

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler