Reumatologens slutenvård räddades från nedläggning

Reumatikerförbundet har tidigare skrivit om Dalarnas läns landstingets omfattande sparbeting i vården. På besparingslistan fanns nedläggningen av reumatologens slutenvård i Falun. Efter förhandlingar och kompromisser med tjänstemän, politiker och ledningsgrupper står det klart att slutenvården i Falun räddas från nedläggning. 

Reumatikerförbundet stöttade reumatologiavdelningens personal med tips på hur de kunde framföra sina önskemål till verksamhetsledningen. Enligt personal på avdelningen rekommenderade Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, dem att vara konkreta i beskrivningen av hur förändringarna påverkade patienterna och personalen. 

- Ett allmänt perspektiv kan vara bra när man pratar med tjänstemän i landstingen, men ännu viktigare är det att kunna beskriva tydligt hur patienternas vårdbehandling och omvårdnad påverkas, att kunna förklara varför förslaget är ogynnsamt för våra medlemmar och andra med reumatiska sjukdomar i Dalarna, säger Anne Carlsson. 

Reumatologens slutenvård i Falun räddas så till vida att de får vara kvar på samma våningsplan som idag (där all reumatologi är samlad), med skillnaden att eftervården av några av ortopedens patienter som genomgått operation numera kommer tas om hand på reumatologens avdelning.  Något som man gjort historiskt också.

Läs mer om Dalarnas läns landstingets sparbeting.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler