Reumaveckan 2016 – sammanfattning av onsdagens seminarier

Dagen inleddes med ett antal spännande föredrag om rehabilitering, kost och trötthet. Eftermiddagen handlade om nya spännande tjänster inom E-hälsa. 

Rehabilitering, kost och trötthet

Från Diakonerhemmets sjukhus i Oslo redogjorde Mari Klokkerud för ett antal studier om kvalitetssäkring av rehabilitering. Vilka indikatorer bör man arbeta med och vilken effekt har rehabiliteringen för patienterna? Viktig forskning för oss eftersom det är ett svårbeforskat område.

Därefter höll kostvetare Björn Sundström en fantastisk föreläsning om kostens betydelse, olika kostterapier och vilken evidens det finns för dessa. Sammanfattningsvis kan man säga att den rekommendation som Björn Sundström kunde ge var att följa de nordiska kostråden. Samt att medelhavskost har visat sig ha effekt främst på kardiovaskulära tillstånd (tillstånd med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar) vilket är vanligt bland de som har reumatiska sjukdomar. Dock finns det ingen tydlig effekt på en minskad inflammation med hjälp av medelhavskost. Många av de övriga kostterapier som Björn Sundström redovisade gav visserligen effekt på inflammationsgraden men med stor risk för undernäring.

Fatigue

Ett stort och besvärande symtom bland de reumatiska sjukdomarna är "fatigue", utmattningströtthet. Fatigue kallas den trötthet som inte går att beskriva och är oförklarlig. Det är en trötthet som följer med flera reumatiska sjukdomar och som upplevs som mycket ansträngande. 

Susanne Petterson från Karolinska sjukhuset redogjorde för sin studie om hur patienterna beskriver tröttheten. Det hjälper inte att sova, det handlar mer om utmattning. "Tröttheten finns både i kroppen och i knoppen", uttryckte en patient. Den kan vara konstant men kan även komma i plötsliga toppar. Fatigue är svår att förutsäga och svårförklarad. Många beskriver tillståndet som Maktlöshet. 

De patienter som drabbas av utmattningströtthet är de som har diagnoserna fibromyalgi och RA. Det borde ställas frågor kring detta lite oftare från professionen anser Reumatikerförbundet. Finns det ett samband mellan smärta och trötthet? Hur påverkar hög grad av trötthet livskvaliteten?

E-hälsa

Eftermiddagen gick i E-hälsans tecken. Malin Regardt, Sofia Ernestam, Susanne Pettersson och Åsa Revenäs redogjorde för ett antal spännande projekt.

Det första projektet som redovisades var "tRAppen". Appen är till för att ge beteendestöd om fysisk livsstil i vardagen. Den är Individuellt anpassad och tänkt att göras tillsammans med andra. Appen är framtagen tillsammans med patienterna.

Kronisk kunskap och patientens kunskap

Ytterligare ett exempel på en e-hälsotjänst, är "Ont i lederna". Tanken är att lyckas få fler att komma tidigare till vården för att få en diagnos och därefter behandling. Som läget är idag finns det en fördröjning när lederna börjar göra ont. Varken patienterna eller vården tar symtomen på allvar inledningsvis. En tjänst finns även för ryggvärk.

"PEP" patientens egen provhantering är en tjänst som både kan vara till stor nytta för patienten och för vården. Den ligger under 1177 och nås genom att logga in med e-legitimation. Tjänsten ger en ökad kunskap för patienten och minskad administration för vårdpersonal. Den stärker patientens ställning och gör att patienter känner sig mer trygga och uppmärksammande.

– Det finns verkligen en spännande framtid. Inom kort borde det gå att skicka in sina resultat till vården exempelvis från "ont i lederna" och att även göra sina egna prover. Det förbättrar förutsättningarna för själva vårdmötet, säger Sofia Ernestam överläkare och reumatolog.

Läs mer om Reumatologidagarna här.
Läs mer om tRAppen här.
På Reumatikerförbundets träningsblogg kan du läsa mer om vad som händer under veckan. Gå in här.

Följ också vad som händer under Reumaveckan på vår facebooksida och på Twitter.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler