Reumatologidagen 2012 "Goda nyheter för onda leder"

Den 28 mars genomfördes för tredje året i rad Reumatologidagen. Arrangörer är Reumatikerförbundet, Dagens Medicin och Svensk reumatologisk förening. Syftet med dagen är att bidra till kunskapsutbyte, skapa diskussion om behandlingar, aktuella frågor, politiska prioriteringar och ny forskning. 

 

I år var det fokus på bland annat de kommande nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet debatterade tillsammans med Lars- Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och Boel Mörck, verksamhetschef reumatologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, om betydelsen av riktlinjerna och vilka förutsättningar som vården har att följa dessa och hur politikerna i landstingen kommer att prioritera när riktlinjerna väl är på plats. 

Ett annat mycket uppskakattat föredrag var om "diagnoser på undantag i reumatikervården" Maryam Dastmalchi överläkare, reumatologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset  och Aladdin Mohammad, överläkare reumatologkliniken, Skånes universitetssjukhus, berättade om de mindre vanliga inflammatoriska sjukdomarna, myosit och systemisk vaskulit. Hur fungerar vården för patienter med dessa diagnoser? Diskussionen som följde tog upp vikten av kompetens inom reumatikervården och på vilket sätt den kan utvecklas. 

Öppet hus för svullna leder, var rubriken på presentationen från Boel Mörck verksamhetschef och Katarina Almehed, sektionschef vid reumatologklininken, Sahlgrenska universitetssjukhurset. De berätttade om den lyckosamma aktiviteten att ha öppet hus vid reumatologkliniken på den intrernationella reumatikerdagen 12 oktober 2011. Hit kunde medborgare komma under förmiddagen för att få sina svullna leder undersökta. Ett 50-tal medborgare hittade dit varav 10 av dem behövde någon sorts åtgärd och 4 stycken konstaterades ha reumatoid artrit, RA vid återbesök senare. Reumtikerförbundets medlemmar fanns också på plats med information om sin verlsamhet. 

Övriga programpunkter 

Diskussion om smärtbehandling och varför detta avsnitt har lyfts ut ur de nationella riktlinjerna. Genomgång av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket resultat från granskningen av TNF-hämmarna.

Frida Gustavsson från Unga reumatiker, gjorde en fantastisk presentation om hur det är att leva med sjukdomen juvenil dermatomyosit. Läs gärna mer om henne här.

Sven Tegmark reumatolog bidrog med sina erfarenheter från länsreumatologin vid Landstinget Gävleborg.

Dagen avslutades med ett föredrag av Carl Turesson, docent överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus och Johan Askling, docent i reumatologi och epidemiologi vid Karolinska institutet, om 10 år med biologiska läkemedel. Vad har vi lärt oss och vad behöver vi mer kunskap om? 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler