Reumatologidagen 2013

Vart är vi på väg? Är vi på rätt spår i vård och behandling av kroniskt sjuka?

Nationella riktlinjer har kommit för rörelseorganens sjukdomar. Vad innebär dessa för oss patienter? Vilka krav ställs på hälso- och sjukvården för att implementera riktlinjerna. 

De tre inledande föreläsarna fick reflektera över hur de ser på den utmaningen.Boel Mörck Verksamhetschef på Reumatologen Sahlgrenska universitets sjukhuset, tog upp att det krävdes en ökad implementeringstakt och hon ville ha tydliga mål från Socialstyrelsen till landstingen/regionerna när riktlinjerna ska vara helt införda. Hon sa också att det behövdes resurser för diagnostik, lokaler, kompetens, och stöd för registerarbete. Elisabeth Lindqvist verksamhetschef från Skånes universitets sjukhus tog upp att riktlinjerna innebär att fler patienter går på biologiska läkemedel och det i sin tur kräver tätare återbesök och uppföljning. Milad Rizk verksamhetschef, i Västerås säger att implementera riktlinjerna är personalintensivt.  

Patientinflytande och delaktighet i vården var ett annat tema under dagen. Sofia Ernestam överläkare från Karolinska universitetssjukhuset redogjorde för patientens egen provtagning PEP.

En patient uttryckte det så här,  ”man tas på allvar och någon bryr sig…man kan följa vårdprocessen, tidigare hade man känslan av att man är bortglömd fastän man inte är bortglömd”

Läs mer om patientens egen provtagning.

Överlag var det en spännande dag med föreläsningar om, rehabilitering, att växa upp med en reumatisk sjukdom och hur kan behandlingsforskning hjälpa oss att hitta svaren på kunskapsluckorna inom reumatologin. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler