Reumatologisk forskning i Göteborg uppmärksammas

Fredagen den 17 maj besöker Reumatikerförbundet Sahlgrenska universitetssjukhuset med anledning av förbundets stöd till olika forskningsprojekt.
Hans Carlsten fokuserar på forskning om kopplingen mellan reumatisk sjukdom och osteoporos. Han har samlat forskare inom reumatologi, immunologi och ostetologi. Deras gemensamma mål är att finna en mer gynnsam behandling för patienter med osteoporos. 

Forskargruppen bearbetar frågeställningar kring hur könshormonet östrogen påverkar förloppet av reumatiska sjukdomar. Målet är att hitta ett alternativ till det naturliga östrogenet eftersom det ger en del allvarliga biverkningar. De har testat två läkemedel med östrogenlika substanser som visat ge positivt resultat.

Totalt får forskarna på Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning anslag ur Reumatikrfonden om 940 000 kr till ett antal studier. På plats finns representanter för forskarlagen  och inbjudna givare. Under informella former berättar forskarna om sitt arbete och sina resultat, och givarna får en chans att ställa frågor. 

Mer information: Åsa Wadholm, Reumatikerförbundet tel:  070-104 01 96  

Reumatikerfondens stöd

Reumatikerfonden är den enskilt största finansiären av icke statligt bidrag till reumatologisk forskning. Fonden administreras av Reumatikerförbundet, innehar 90-konto och granskas av stiftelsen för insamlingskontroll.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler