Riktlinjerna fungerar inte för primärvården

De nationella riktlinjerna för bland annat rörelseorganens sjukdomar fungerar inte för primärvården. Roger Molin som är regeringens samordnare för frågor om kroniska sjukdomar lyfter nu frågan i senaste numret av tidningen Dagens Medicin. Läs sammanfattningen av artikeln här.

Roger Moilin som är regeringens samordnare för frågor om kroniska sjukdomar säger i artikeln att det behövs en genomgripande omprövning av hur vårdens personal och patienter förses med nationella behandlingsriktlinjer. Därför att genomslaget för Socialstyrelsens riktlinjer är för svagt, menar han också.

Reumatikerförbundet kan inte annat än att hålla med Roger Molin.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet säger i artikeln att de nationella riktlinjerna är inte främst behandlingsriktlinjer utan ett styrmedel för politiken att använda när resurserna fördelas.

- Patienterna vet inte ens om att de kan kräva en speciell behandling enligt riktlinjerna, säger Anne Carlsson också i artikeln. Det leder till att patienter får valsa runt i åratal i väntan på rätt diagnos och behandling säger hon också.

Socialstyrelsen har nu fått flera uppdrag av regeringen för att utveckla riktlinjerna så att de även passar primärvården. Myndigheten ska också ta fram speciella patientversioner och kortversioner för primärvården, vilket välkomnas av Reumatikerförbundet! 

Artikeln finns tyvärr inte på nätet  utan enbart i papperstidningen. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler