Rörelseorganens sjukdomar dyrast

Samhällets kostnader för rörelseorganens sjukdomar, där de reumatiska sjukdomarna ingår, uppgick 2012 till mer än 100 miljarder kronor. Det framgår av en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund, som beställts av Reumatikerförbundet.

-------------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #3

-------------------------------------------------------

Rörelseorganens sjukdomar är den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro i Sverige. Det ger upphov till stora samhällsekonomiska kostnader för bland annat sjukvård, läkemedel, produktionsbortfall för att människor inte kan arbeta, och sjukersättning.

– Det är förfärligt höga siffror och innebär att varje person i dag betalar 11 000 kronor i skatt per år för att människor inte får den vård och hjälp de behöver, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Som jämförelse kostade cancersjukdomar 34 miljarder kronor år 2009, enligt Cancerfonden, och prognosen för 2020 är på 53 miljarder kronor. Under 2010 kostade hjärt-kärlsjukdomar samhället nästan 62 miljarder kronor.

Många med reumatisk sjukdom behandlas med biologiska läkemedel, som ofta beskylls för att vara dyra.

– Sedan de biologiska läke­medlen infördes har läkemedels­kostnaden ökat. Men läkemedlen utgör bara en liten del av den totala samhällskostnaden, säger hälsoekonomen Ida Ahlberg vid IHE, som skrivit rapporten.

Tidigare undersökningar har visat att biologiska läkemedel är kostnadseffektiva för samhället och har bättre effekt ju tidigare de sätts in. Tidigt insatt vård och läkemedel bromsar upp sjukdomsförloppet och gör att både direkta och indirekta kostnader blir lägre.

– Därför skulle det gå att satsa mer på vård och läkemedel, framför allt förebyggande, för att minska direkta och indirekta kostnader i samhället, säger Ida Ahlberg.

När hon arbetade med rapporten förvånades Ida Ahlberg över att det är fler människor som har sjukdomar i rörelseorganen än exempelvis hjärt-kärlsjukdomar.

– Det är en vanligare sjukdom, med fler drabbade, som uppmärksammas mindre i samhället. Jag tror inte att politiker och beslutsfattare är riktigt medvetna om det, säger Ida Ahlberg.

Fakta: Över 100 miljarder

I rapporten som beställts av Reumatikerförbundet kartlägger Ida Ahlberg vid IHE de samhällsekonomiska kostnaderna för rörelseorganens sjukdomar år 2012.

  • Direkta kostnader, som sjukvårdskostnader för öppenvård, slutenvård och läkemedelskostnader, uppgick till 37 miljarder kronor.
  • Indirekta kostnader för produktionsbortfall till följd av förtida död, sjuklighet och nedsatt arbetsförmåga uppgick till 65,4 miljarder kronor.
  • Rapporten kan du ladda ner här.

Text: Fredrik Hed
Foto: Olle Dahlbäck 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler