Röster om RA - resultat från en medlemsundersökning

För att få större förståelse för livet med reumatoid artrit (RA) genomförde under 2016 Reumatikerförbundet en enkät bland sina medlemmar. Enkäten gav många spännande upplysningar om reumatikers upplevelser.

Undersökningen samlar erfarenheter från 3 834 medlemmar med olika reumatiska diagnoser, varav 1304 med ledgångsreumatism.

Reumatikerförbundets medlemmar fick svara på frågor inom fyra viktiga områden som rör upplevelsen av livet med RA: dagliga aktiviteter, relationer, arbete och livsmål. 

Svaren är intressanta och visar på att många människor påverkas av sin sjukdom i sitt vardagliga liv. Till exempel har 35% av respondenterna uppgett att de har svårt att knyta skorna och 76 % svårt att öppna förpackningar. Men undersökningen bekräftar också positiva erfarenheter som att 57% anser att träning i hög eller mycket hög grad påverkar dem till att må bättre.

Rapporten finns att ladda ner som bilaga nedan. 

Undersökningen genomfördes med med ekonomiskt stöd av läkemedelsbolaget Lilly som också producerat filmen ovan i samarbete med Reumatikerförbundets brittiska motsvarighet NRAS. I filmen skildras vardagslivet för en kvinna med RA som kämpar tappert för att hålla skenet uppe för familjen och kollegorna, men som i sin strävan att räcka till inte kan erkänna för sig själv eller sin läkare hur hon egentligen mår. 

Du kan även se en presentation av undersökningen på Lillys hemsida

För att underlätta mötet med vården har Lilly under inrådan av Reumatikerförbundet tagit fram en enkel checklista med frågor att fundera på inför läkarbesöket. Du hittar den som bilaga nedan.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler