Val

Söndagen började med att tre revisorer valdes. Under förmiddagen valdes en valberedning med före detta förbundsordförande Lena Öhrsvik till sammankallande.

Söndag

Efter sluten omröstning utgörs valberedningen av Lena Öhrsvik till sammankallande, därutöver Britt Skårstedt, Monica Nordh-Halldén, Lena Karlsson och Catharina Blom.

Till revisorer valdes Henrik Sundström, omval, Gerd Mahl-Nilsson, nyval och Stig Rasmussen, nyval. Henrik Sundström utågs till sammankallande.

Lördag

Valet av förste och andre vice ordförande genomfördes med omröstning. Vid personval använder sig stämman av så kallad sluten omröstning. 

David Magnusson omvaldes för ännu en period som förste vice ordförande.

Bo Jonsson omvaldes för ännu en period som andre vice ordförande.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler