Så minskar vi risken för felmedicinering

Reumatikerförbundet och stiftelsen NEPI - Nätverk för läkemedelsepidemiologi skriver om hur vi minskar risken för felmedicinering i Dagens Samhälle.

När en patient skadas på grund av felaktig medicinering i hemmet förklaras det ofta med den mänskliga faktorn inom vård och apotek. Eller med brister i IT-stöd eller patientjournaler. Den viktigaste förklaringen – att patienten saknar stöd för att kunna hantera sina läkemedel – kommer sällan fram. 

Det finns goda initiativ för att förbättra situationen men dessa måste samordnas bättre och genomföras snabbare. Utgångspunkten bör vara att varje patient själv, eller med hjälp av anhöriga eller stödpersonal, varje dag ska kunna svara på följande sju frågor om sina läkemedel:

1. Vilket läkemedel ska jag ta ur vilken förpackning?
2. I vilken dos, när och hur? 
3. Varför ska jag ta det? 
4. Vad ska jag göra om jag glömmer ta läkemedlet eller får biverkningar?
5. Vilken läkare är ansvarig för just det här läkemedlet?
6. Vilken läkare är ansvarig för helheten (vem var den sista som ordinerade)? 
7. Om problem uppstår – vart ska jag vända mig?

Är svaren på dessa frågor också kända för personal i vård och på apotek underlättas också arbetet vid patientbesök, ordination respektive expedition av läkemedel.

Reumatikerförbundet kräver därför att följande mål tas in i det pågående läkemedelsarbetet:

• Förtydliga patientens rätt att oavsett kontakt med vård eller apotek kunna få en uppdaterad förteckning över patientens aktuella ordinationer, ändamålen med dessa, substansnamn, senaste expedierade handelsnamn, ansvarig förskrivare för enskilda ordinationer samt senast ordinerande läkare.

• Fastställ tydliga regler i vården för ansvar för enskilda ordinationer samt den samlade läkemedelslistan i enlighet med policydokument från Sveriges läkarförbund. 

• Underlätta dokumentation av ändamål med behandlingen på ordinationer i öppen vård. 

• Stöd ett generiskt förhållningssätt vid läkemedel genom att bland annat underlätta generisk förskrivning vid utbytbara läkemedel, komplettera patientens läkemedelslistor med det generiska substansnamnet och märka de läkemedelsförpackningar som expedieras på ett entydigt sätt med det generiska substansnamnet på apoteksetikett.

Detta är sammandrag av debattartikeln. Läs hela artikeln på Dagens Samhälles hemsida

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler