”Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik”

Debattartikel i dagens Nyheter: Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man minska antalet vårdskador och öka kvaliteten och jämlikheten i vården. 

Sverige har unika möjligheter att samla in data, men den stora potentialen tas inte till vara, bland annat på grund av system som inte kan kommunicera. Det skriver 32 företrädare inom vård, forskning och företag, däribland Reumatikerförbundet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Läs debattartikeln här

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler