Satsning på personer med kroniska sjukdomar

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson kommenterar Regeringens satsning på personer med kronisk sjukdom som presenterades idag i budgetpropositionen.

Anne Carlsson kommenterar regeringens budgetproposition. Regeringen satsar  450 miljoner under fyra år  på en  strategi för kroniska sjukdomar.

 -Det är jättebra att man nu gör den här satsningen. Prio ett om jag vore socialminister vore att fokusera på de två områden där vi har de största ohälsotalen. Det handlar om personer med sjukdomar i rörelse­organen, inklusive kronisk smärta, och det handlar om personer med psykiska funktionshinder. I dag står dessa två grupper för två tredjedelar av ohälsotalen.

Och hon fortsätter:

- Man ska inte smeta ut detta över allt och alla så att det nästan inte blir något till någon. I stället ska man göra en riktad satsning på de grupper som kostar mest.

Inom kort ska även regeringen tillsätta en nationell samordnare som ska börja att arbeta med satsningen. Bland annat ska en handlingsplan tas fram med insatser som kan stödja vården på kort och lång sikt. Arbetet ska också ledas av en högnivågrupp med repesentanter från både professionen och patientorganisationer och förankras i vården.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler