Sexuell hälsa - viktig för alla

I sin avhandling Sexuell hälsa vid reumatoid artrit - en sjukgymnastisk metod sätter Kristina Areskoug- Josefsson ljuset på några aspekter av hur förhålla sig till sexualitet och i detta fall ledgångsreumatism. 

Ämnet är långt ifrån färdigbehandlat inom vården. Förhoppningsvis följer många andra personalkategorier i hennes fotsteg och så blir det kanske mindre svårt att ta upp frågor om sexuell hälsa och reumatisk sjukdom i kontakten med sjukvården.

Läs den populärvetenskapliga artikeln om avhandlingen
Länk till avhandlingen
Länk till berättelsen om att leva med reumatoid artrit - Kristina har själv ledgångsreumatism
Läs mer om ledgångsreumatism 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler