Sjukförsäkringens maxgräns försvinner från och med 1 februari

Sedan 2010 har taket i sjukförsäkringen varit ett faktum för många sjukskrivna. Maxgränsen på 914 dagar med sjukpenning har drabbat människor med allvarliga och kroniska sjukdomar. 

När gränsen var nådd hänvisades människor till arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion i tre månader för att därefter på nytt kunna söka sjukpenning. Reumatikerförbundet har hela tiden ansett att denna bortre tidsgräns har varit ett problem för våra medlemmar och vi är nöjda med att den nu försvinner. Trots denna förändring finns det mycket som återstår att göra innan det finns en modell som fungerar bra både för individen och samhället.

Framförallt är vår erfarenhet att många människor har fått vänta orimligt länge, både på rätt diagnos och på rätt behandling, vilket har lett till långa sjukskrivningsperioder helt i onödan på grund av dålig tillgänglighet.

Läs mer i DN om vad förändringen innebär.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler