Ska forskningen lyfta reumatikervården?

Ett spännande samtal mellan forskare och politiker!
ABF-huset Sveavägen 41, den 15 oktober kl 18.00 – 20.30

Reumatism/rörelseorganens sjukdomar drabbar många och är en stor kostnad för såväl samhället och den enskilde. Den dominerande kostnaden är sjukskrivning och förtidspension. Det borde finnas ett gemensamt intresse av att satsa mer resurser på dessa sjukdomar.  Behövs det ny kunskap?  Finns en gemensam syn på framtidens möjligheter? Vi har samlat några av våra främsta forskare för att redovisa såväl framgångsrik forskning som kunskapsluckor som skulle behöva åtgärdas. Runt årsskiftet ska riksdagen ta ställning till satsningar på forskning de närmaste fyra åren. Då finns en chans utveckling och nya forskningssatsningar.

Välkommen till ett samtal om forskning mellan: 

  • Stig Nyman, Kristdemokraterna, landstingsråd Stockholms läns landsting
  • Finn Bengtsson, Moderaterna, riksdagsman, ledamot av socialförsäkringsutskottet och socialförsäkringsutredningen, professor i psykiatri
  • Mats Ulfendahl, professor i experimentell audiologi/otologi, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet
  • Ingiäld Hafström, professor i reumatologi, KI (Karolinska Institutet)
  • Christina Opava, professor i sjukgymnastik, KI
  • Eva Kosek, docent smärta rehabilitering, KI
  • Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi, KI
  • Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet
  • Janne Bagge, forskningshandläggare Reumatikerförbundet

Det kommer också att finnas utrymme för frågor från publiken.

Arr: Reumatikerförbundet och Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

Här nedan finns en presentation av vårdkostnader. Dessa får användas fritt med källhänvisning. Presentationen finns i två format.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler