Stämman avslutad

2015 års förbundsstämma är genomförd, en stämma som både blickade bakåt och framåt. Reumatikerförbundet fyller i år 70 år. Det ville vi stolt visa upp, men också titta framåt och fundera över vilka utmaningar vi står inför de kommande åren.

Fredag 29 maj

80 ombud från distrikten, ett ombud från Unga Reumatiker, förbundsstyrelse, personal och övriga gäster intog under fredagen Friends Hotell i Solna, för att lyssna på Sara Lund/Claes Schmidt.

Claes Schmidt är transvestit och föreläser om våra normer och värderingar.  Han vill försöka få människor att förstå att fördomar begränsar och förminskar. Vad är normalt och inte normalt? Vem bestämmer det? Är vi programmerade att tänka på visst sätt och hur påverkar det vår värdegrund och det vi säger i vår vision? En tänkvärd föreläsning som uppskattades mycket.

Lördag 30 maj

Lördagen blev en dag i sedvanlig årsmötesanda. 11 motioner behandlades, bland annat om våra patientskolor, om vår medlemstidning, medlemsavgiften och likvärdig vård i hela landet.

Stig Andersson valdes till revisor fram till 2017. Det är ett fyllnadsval efter Stig Rasmussen, som gick bort under våren.

Lördag kväll avslutades med middag, dans och prisutdelning. Se här vilka som fick pris.

Söndag 31 maj

Söndagen var vikt åt framtiden. På stämman 2016 kommer en ny fem-årig verksamhetsplan att antas och processen har redan börjat med tidigare diskussioner, bland annat på distriktsordförandekonferensen i april. Angeli Sjöström Hederberg, samhällsentreprenör och egen företagare, ledde dagens diskussioner.

Tre föreläsare pratade om vardera forskning, påverkan och medlemsnytta/medlemskap och engagemang. Det var korta, men tankeväckande perspektiv på våra huvudfrågor och de ben vi står på. Alla fick sedan gå ut i valda grupper, utifrån vilken fråga man tyckte var intressantast. Materialet ska nu sammanställas och lämnas över till den arbetsgrupp som finns.

Du kan se bilder från förbundsstämman på vår Facebook-sida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler