Starkt vetenskapligt stöd för klimatvård

För rätt personer ger rehabilitering i varmt klimat bättre funktionsförmåga och livskvalitet. Det visar en ny studie som har undersökt effekten av klimatvård vid två centra i Spanien.

 ”Även de som behandlades med biologiska läkemedel blev bättre”, säger Ingiäld Hafström, som är huvudansvarig för studien. 

Många svenska landsting har begränsat möjligheterna att erhålla rehabilitering i varmt klimat, det som tidigare kallades klimatvård. Anledningarna sägs vara ekonomiska, och en tro att det inte behövs i och med de biologiska läkemedlen som funnits tillgängliga sedan början av 2000-talet.

De vetenskapliga studier som hittills funnits gjordes också innan de biologiska läkemedlen började användas.

Team-rehabilitering i varmt klimat bra för kroppen

Men en ny svensk studie visar nu att team-rehabilitering under fyra veckor i varmt klimat resulterade i kliniskt betydelsefulla förbättringar i kroppsfunktion, aktivitetsförmåga och välbefinnande, och främjade fysisk aktivitet i upp till ett år. Även bland dem som behandlades med biologiska läkemedel.

– Aktivitetsbegränsning/funktionsnedsättning samt patientens upplevda hälsa är viktiga att bedöma hos dem som ansöker om att få rehabilitering utomlands. Vi kunde se i vår studie att dessa variabler förbättrades, säger Ingiäld Hafström, överläkare och professor vid Reumatologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Hon har tillsammans med kollegan Sofia Ajeganova och forskningssjuksköterskan Margareta Wörnert följt 161 personer med olika artritsjukdomar som under fyra veckor fick rehabilitering i Spanien, antingen på Vintersol på Teneriffa eller på Centro Forestal Sueco i Marbella.

Deltagarna följdes upp tre och tolv månader efter att de kom hem från Spanien. Bland annat bedömdes deras aktivitetsbegränsning/funktionsnedsättning med frågeformuläret Health Assessment Questionnaire (HAQ).

Bättre funktionsförmåga och mindre smärta

Tre månader efter hemkomsten hade HAQ förbättrats hos 62 procent av deltagarna, och efter tolv månader hade 35 procent fortfarande en förbättring av HAQ av klinisk betydelse jämfört med före rehabiliteringsperioden. Livskvaliteten hade förbättrats hos 47 procent efter tre månader. Efter tolv månader hade fortfarande 39 procent en bättre livskvalitet. Det var också fler som var fysiskt aktiva både tre och tolv månader efter hemkomsten.

– Efter vistelsen i Spanien upplevde således många en större delaktighet, positiva effekter avseende sin allmänna hälsa och funktionsförmåga samt mindre smärta, säger Ingiäld Hafström.

När deltagarna kommer till anläggningen i Spanien skräddarsys rehabiliteringen utifrån individuella behov. Det ska vara minst tre schemalagda pass per dag, och minst fem dagar per vecka. Det kan vara gymträning, vattengymnastik eller andra pass, alla ledda av sjukgymnast eller arbetsterapeut. Därutöver finns möjlighet till egenträning.

Det är minst tre faktorer som medverkar till förbättringen enligt Ingiäld Hafström; själva träningen, det varma soliga klimatet, och att vara iväg hemifrån och bara behöva tänka på sig själv och sin rehabilitering.

Vid sidan av träningen får alla deltagarna också undervisning kring att sluta röka, äta bra mat, vikten av fysisk aktivitet och mycket annat.

– Det var många i studien som ökade sin fysiska aktivitet, något de kunde bibehålla även när de kom hem.

Viktigt att fortsätta vara aktiv

Vid hemkomsten är det viktigt att individen har möjlighet att fortsätta vara fysiskt aktiv enligt de rekommendationer vederbörande fått på rehabiliteringsanläggningen.

– Personalen vid rehabiliteringscentren skriver ner tydliga anvisningar och rekommendationer till inte bara personen själv utan även till remitterande läkare. Då är det viktigt att få stöd av läkaren på hemmaplan för att de uppnådda positiva effekterna ska hålla i sig så länge som möjligt, säger Ingiäld Hafström.

Ingiäld Hafström arbetar även som uttagningsläkare i Stockholms läns landsting. Det betyder att hon bedömer ansökningar från människor med reumatisk sjukdom som vill erhålla rehabilitering i varmt klimat på landstingets bekostnad.

– Till rätt utvalda patienter är det bra. Man ska först ha försökt åtgärda funktionshandikappet hemma, med fysioterapi och arbetsterapi. Har det inte lyckats väger det tungt att man kan behöva denna mer intensiva träning under fyra veckor.

Biologiska läkemedel kan inte ersätta team-rehabilitering i varmt klimat

Det finns enligt Ingiäld Hafström inget svenskt landsting i dag som erbjuder samma sorts rehabilitering som de gör i Spanien. Personalen finns, men inte klimatet. Det skulle också bli dyrare att starta upp motsvarande verksamhet här i Sverige.

Med stöd av dessa nya resultat tycker hon därför att samtliga landsting borde ge individer med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar möjligheten till rehabilitering i varmt klimat.

– Biologiska läkemedel kan inte ersätta team-rehabilitering i varmt klimat. I vår studie var det 63 procent som redan behandlades med biologiska läkemedel och de förbättrades i samma utsträckning som de som inte stod på biologisk behandling. Det krävs träning för att öka muskelmassan och funktionsförmågan, inte bara läkemedel, säger Ingiäld Hafström. 

Texten är hämtad från Reumatikerförbundets tidning Reumatikervärlden nr 6 2016 och är skriven av Fredrik Hed. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler