Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Idag uppmanar Handikappförbunden, där Reumatikerförbundet är medlem, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att tänka om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget.

I slutet av förra året beslutade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över regelverket och inriktningen som nuvarande stöd till funktionsrättsorganisationer har. Utredningen är en snabbutredning som ska vara klar redan i mitten av december.

Det statliga bidraget är en förutsättning för samtliga funktionsrättsförbund att fullfölja det gemensamma samhällsuppdraget om ökad delaktighet, och inflytande över funktionshinderspolitiken för respektive medlemsgrupper. Detta åtagande formuleras också i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen (artikel 4:3).

I direktiven för översynen flaggar man för ökad statlig styrning över bidraget och säger bland annat att ett alternativ kan vara bidrag i form av projektstöd.

Handikappförbunden menar att denna styrning går stick i stäv med såväl nationella som internationella mål att involvera personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande på alla nivåer. En successiv urholkning av den nationella nivåns förutsättningar i form av ett sänkt bidrag minskar de facto brukarinflytandet. Det är en oacceptabel demokratiförlust.

I Handikappförbundens uttalande kräver man att: 

  • Direktiven skrivs om med det tydliga syftet att säkerställa delaktighet och inflytande i funktionshinderpolitiken för våra medlemsgrupper
  • Bidraget säkras via inflationsuppräkning och kompensation för nya tillkommande organisationer
  • Eventuellt nya regler värnar om organisationernas frihet att utforma sin verksamhet utan projekttvång, utan ökad statlig styrning och sänkt trygghet för medlemsförbunden
  • Folkrörelsetanken med demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer värnas

Här kan du läsa uttalandet i sin helhet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler