​Stinas berättelse – Att vara ung med diagnosen ledgångsreumatism

Se Stina berätta om hur det var att som ung utbytesstudent få diagnosen ledgångsreumatism och hur det har påverkat henne i livet.

Videon är framtagen av läkemedelsföretaget Lilly i samarbete med Reumatikerförbundet. Den är del av ett projekt där patientberättelser från olika delar av världen förmedlas i samband med internationella reumatikerdagen, den 12 oktober. Med filmen vill vi uppmärksamma vad som är viktigt för patienter som lever med sjukdomen reumatoid artrit, RA (även kallad ledgångsreumatism).

Enkät upplyser om reumatikers upplevelser med sjukdomen 

För att få större förståelse för livet med RA genomförde under 2016 Reumatikerförbundet en enkät bland sina medlemmar. Enkäten gav många spännande upplysningar om reumatikers upplevelser.

Undersökningen samlar erfarenheter från 3 834 medlemmar med olika reumatiska diagnoser, varav 
1 304 med ledgångsreumatism.

Reumatikerförbundets medlemmar fick svara på frågor inom fyra viktiga områden som rör upplevelsen av livet med RA: dagliga aktiviteter, relationer, arbete och livsmål.

Undersökningen genomfördes med ekonomiskt stöd av läkemedelsbolaget Lilly som också producerat filmen ovan i samarbete med Reumatikerförbundets brittiska motsvarighet NRAS. Du kan ladda ned presentation av undersökningen på Lillys hemsida.

Checklista med frågor inför läkarbesöket

För att underlätta mötet med vården har Lilly under inrådan av Reumatikerförbundet tagit fram en enkel checklista med frågor att fundera på inför läkarbesöket. Du hittar även den som bilaga på Lillys hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler