Stor europeisk enkät – Hjälp oss göra hälso- och sjukvården ännu bättre

Reumatikerförbundet är samarbetspartner i EU-projektet eumusc.net. Eumusc.net genomför nu en stor undersökning i 27 länder. Undersökningen syftar till att undersöka faktorer som bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården för personer med artros och reumatoid artrit RA/ledgångsreumatism i Europa. Till Uhlig och Rikke Moe, Diakonhjemmet Hospital i Oslo leder arbetsgruppen som genomför enkäten för projektet.

Projektet undersöker faktorer som påverkar om det går att inför ett antal rekommendationer och riktlinjer inom hälso- och sjukvården för personer med artros och reumatoid artrit RA. Dessa rekommendationer är en del av de riktlinjer för vård och kvalitetsindikatorer som utvecklats inom eumusc.net projektet under de senaste två åren.

Målen för denna undersökning är följande:

- Vi vill undersöka vilka faktorer som kan bidra till att förbättra hälso- och sjukvården för personer med reumatoid artrit RA och artros i Europa.

– Genom undersökningen hoppas vi att identifiera kontaktpersoner som bidrar till att genomföra europeiska rekommendationer för behandling av artros och reumatoid artrit RA.

- Baserat på denna information kommer vi att ge rekommendationer för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med artros och reumatoid artrit RA i Europa

Vi ber hälso- och sjukvårdspersonal, administratörer och beslutsfattare inom sjukvården och patienter att delta i undersökningen. Undersökningen tar 5-10 minuter att fylla i och är helt anonymt. De första resultaten av undersökningen kommer att presenteras vid den årliga EULAR kongressen i Berlin juni 2012. EULAR European League Against Rheumatism är den organisation somföreträder patienter, vårdpersonal och forskare inom reumatologi i alla europeiska nationer.

Här hittar du enkäten

Och här finns rekommendationerna i enkäten översatta till svenska

Här hittar du information om eumusc.net och enkäten

EULAR kongressen i Berlin juni 2012

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler