Stor framgång för CMM

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) bedriver forskning om de stora folksjukdomarna med reumatiska sjukdomar som ett viktigt område. Igår, den 1 maj, undertecknades en viktig överenskommelse mellan CMM och The Institutet for Medical Research i USA om ett utökat samarbete.

Reumatikerförbundet var en av grundarna till CMM 1994 och sitter med i stiftelsen där förbundets ordförande Anne Carlsson är ledamot.

- Undertecknandet är en stor framgång för forskningen som bedrivs på CMM, säger Anne Carlsson som deltog under ceremonin för undertecknandet.

Professor Lars Klareskog är chef för CMM och idag den 2 maj tar han emot Crafoordpriset ur konungens hand för sin banbrytande forskning. Läs mer. 

CMM finns för forskning om våra stora folksjukdomar genom att tillhandahålla högklassiga forskningslokaler och infrastruktur till forskargrupper aktiva inom Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Byggnaden som uppfördes har varit i bruk sedan 1997 och är nu en arbetsplats för 500 forskare. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler