Stora konsekvenser av föreslagen lagändring

Regeringen har i en remiss föreslagit att hälso- och sjukvårdslagen ska ändras så att landstingen inte längre blir skyldiga att ha ett vårdvalssystem inom primärvården.

Istället ska landstingen själva få besluta om de vill införa ett vårdvalssystem enligt Lagen om valfrihet. Förslaget innebär att möjligheten för patienter att själva välja utövare av hälso- och sjukvårdstjänster begränsas om de bor i ett landsting utan vårdval.

Reumatikerförbundet är bekymrat för konsekvensen av lagändringen för de patienter som idag uppsöker privata vårdgivare. Skulle privata vårdgivare tvingas stänga innebär det stora konsekvenser för den landstingsdrivna vården och för våra medlemmar med kroniska sjukdomar, kronisk smärta och artros.

Du kan läsa Reumatikerförbundets remissvar här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler