Studie: TNF-hämmare ökar inte risk för missbildningar

GRAVIDITET. Kvinnor med kroniska inflammatoriska sjukdomar som behandlats med TNF-hämmare tidigt under graviditeten verkar inte ha högre risk att få barn med medfödda missbildningar, jämfört med kvinnor med samma sjukdomar men som inte har använt TNF-hämmare.

Det visar en registerbaserad studie omfattande data från danska och svenska barn födda 2004-2012, drygt en miljon barn. Totalt hade mödrarna till 683 barn använt TNF-hämmare, exempelvis etanercept (Enbrel) och infliximab (Remicade) tidigt under graviditeten, mätt genom uthämtade recept på sådana läkemedel, och mödrarna till 21 549 barn hade inte använt TNF-hämmare. Kvinnorna i studien hade bland annat ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit.

– Det krävs fler studier för att säkert säga att det inte finns någon koppling mellan TNF-hämmare och missbildningar, men våra data tyder på att den eventuella kopplingen i så fall skulle vara liten, säger Gabriella Bröms, läkare och forskare vid Karolinska Institutet.

Källa: Clinical Gastroenterology and Hepatology

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler