Suspendering av Anne Carlsson

I söndags sammanträdde Reumatikerförbundets förbundsstyrelse och en enig styrelse fattade då beslutet att suspendera Anne Carlsson från sin tjänst som ordförande i Reumatikerförbundet.

Anledningen till beslutet om suspendering är att förbundsstyrelsen mottagit en skriftlig begäran undertecknad av medlemmar i Reumatikerförbundet om att Anne Carlsson ska uteslutas som medlem i Reumatikerförbundet. Bakgrunden till skrivelsen är de arbetsmiljöproblem i Reumatikerförbundet som det tidigare rapporterats om.

Enligt Reumatikerförbundets stadgar ska styrelsen besluta om uteslutning, och förbundsstyrelsen anser att Anne Carlsson inte kan delta i utredningsarbetet eller leda den styrelse som ska utreda frågan om sin egen uteslutning. Ärendet är också av sådan karaktär att förbundsstyrelsen menar att förbundsstämman bör avgöra frågan. Suspenderingen gäller fram tills beslut fattats, dock senast den 30 september 2016. Beslutet innebär att Anne Carlsson inte får tjänstgöra i något uppdrag i förbundssammanhang tills beslut i frågan om eventuell uteslutning är fattad.

Distriktsordförandena informerades muntligt om beslutet på distriktsordförandekonferensen den 24 april, kort efter att beslutet fattats av förbundsstyrelsen. Med denna text förmedlas informationen skriftligt.

Trycket blev för hårt

I början av veckan har tre ledamöter i förbundsstyrelsen meddelat att de avgår från sina uppdrag i Reumatikerförbundet med omedelbar verkan. Beryl Svanberg avgick från posten som Reumatikerförbundets 1:e vice ordförande, Bo Jonsson från posten som 2:e vice ordförande, och Steinar Walsö-Kanstad från sina poster som styrelseledamöter. Dessa tre har genom sitt mångåriga engagemang bidragit till att göra Reumatikerförbundet till en bättre organisation. Den senaste tidens händelser har inneburit en enorm påfrestning på alla ledamöter i förbundsstyrelsen, och kanske specifikt på dessa tre personer. Reumatikerförbundet respekterar självklart deras beslut att lämna sina platser till förfogande, men beklagar att dessa erfarna och duktiga ledamöter nu lämnat Reumatikerförbundets styrelse.

Ikväll (torsdag 28 april) kallade förbundsstyrelsen till ett extra styrelsemöte för att lösa praktiska och organisatoriska frågor med anledning av vice ordförandenas och ledamöternas avsägelser. I samband med mötets öppnande meddelade Sara Hjalmarsson att även hon lämnar förbundsstyrelsen med omedelbar verkan. Sara har varit en viktig resurs tack vare sitt kunnande och sin mångåriga erfarenhet av Reumatikerförbundet. Förbundsstyrelsen var och fortsätter ändå vara beslutsmässig även när ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande inte deltar i besluten.

Fokus på medlemsstöd, påverkansarbete, insamling och forskning

Det är viktigt att verksamheten i Reumatikerförbundet bedrivs som vanligt även under dessa turbulenta tider. Det arbetsmiljöarbete som påbörjats fortsätter, och allt arbete som görs för att stödja våra medlemmar och förbättra vardagen för alla reumatiker, påverka politiker och beslutsfattare samt att samla in gåvor för att kunna ge mer till forskningen fortsätter också!

Samtidigt pågår ett arbete inför Reumatikerförbundets årsstämma den 3-5 juni där många viktiga beslut kommer att fattas. Där kommer även valberedningen att presentera förslag på personer som kan ta över efter de avgående ledamöterna.

Vi hoppas att vi alla kan fortsätta framåt, med fokus på vår verksamhet och de vi finns till för!

/Förbundsstyrelsen i Reumatikerförbundet

Alla frågor hanteras av vår kommunikationsavdelning, och du är varmt välkommen att kontakta kommunikationschef Annika Sjöberg, telefon: 0708-605 604, Epost: annika.sjoberg@reumatikerforbundet.org eller pressekreterare Nina Unesi, telefon: 070-190 35 60, E-post: nina.unesi@reumatikerforbundet.org.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler