Svårt att få bidrag till rehab utomlands

Det råder stora skillnader mellan landstingen vad gäller bidrag till rehab i varmt klimat. Under senare år har allt fler landsting dragit in rese­bidragen och erbjuder i stället liknande vård på hemmaplan.

-------------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #2

-------------------------------------------------------

Flera landsting uppger att de dragit in bidragen, eftersom det saknas bevis för att det fungerar, och hänvisar till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelse­organens sjukdomar. Andra landsting har dragit in resorna av ekonomiska skäl. I stället ska landstingen erbjuda samma vård hemma. Det framgår av en enkät som Reumatikervärlden har gjort.

– Jag tror att många har dragit in bidragen av ekonomiska skäl, säger Elisabet Lindqvist, reumatolog vid Skånes Universitetssjukhus och ordförande i arbetsgruppen Modern reuma rehabilitering i SRF, Svensk Reumatologisk Förening.

Anette Haars Johansson bor i Dala-Järna i Dalarna. Dottern Maja, 14 år, har barnreumatism sedan hon var sex år gammal. Tillsammans har de varit på rehab på stiftelsen Vintersol på Teneriffa 2008 och 2009. Sedan drogs bidragen in.

– Det har varit helt suveränt för Maja. Första året höll effekten i sig ett halvår, under hela vintern, säger Anette Haars Johansson.

– Året efter tyckte läkaren att Maja kunde sluta med medicinen när vi åkte dit, och hon var utan medicin i ett år och nio månader, tack vare rehabiliteringen.

Men någon motsvarande rehabilitering erbjuds de inte hemma i Dalarna.

– Nej, jag tycker inte det. Jag tror det handlar om pengar, men det är ju vansinnigt att dra in på barnen, säger Anette Haars Johansson.

Även om många patienter med reumatisk sjukdom upplever att de mår bättre av rehab i varmt klimat, tror inte Elisabet Lindqvist att själva klimatet bidrar jättemycket till effekten.

– Rehab är färskvara och resan utomlands kanske blir kicken som gör att förändringarna består även efter hemkomsten. Men all rehab är bra och den som vi erbjuder här hemma är minst lika bra som den som erbjuds i till exempel Spanien, säger Elisabet Lindqvist.

Fakta: Landstingens besked

Dessa landsting och regioner ger bidrag till rehabresor utomlands:

  • Ger bidrag: Halland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Östergötland (enbart barn till och med 19 år).
  • Inga bidrag: Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro.
  • Ej svarat: Blekinge, Dalarna, Gotland, Kalmar, Västra Götalandsregionen, Värmland.
  • Ej klart: Kronobergs län ska starta en upphandling under 2015.Källa: Reumatikervärldens enkät

Andra alternativ

Om inte landstinget beviljar bidrag:

  • En möjlighet är att via den svenska Försäkringskassan söka planerad vård i ett annat EU/EES-land enligt de regler som gäller för vårdförmåner inom EU.
  • Det finns också möjlighet att söka förhandstillstånd i förväg för vård, och få vårdkostnaden direkt betald av Försäkringskassan om man inte kan få vård i godtagbar tid.
  • Information om vad som gäller finns på Försäkringskassans webb.

Källa: Gunnel Åkesson, Örebro läns landsting

Text: Fredrik Hed

Läs mer

Rehabilitering utomlands

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler