Svenska reumatiker får vänta länge på specialistvård

En patientundersökning med nära 1000 personer med ledgångsreumatism (reumatoid artrit) genomförd i Sverige, Storbritannien och Italien visar på både styrkor och svagheter inom den svenska vården. Mest anmärkningsvärt är det att 30 procent av de tillfrågade patienterna från Sverige uppger att de fått vänta längre än 3 månader innan det fått träffa en reumatolog.

I stora stycken har Sverige en högkvalitativ vård för patienter med reumatoid artrit och Sverige utmärker sig positivt genom att 63 procent av patienterna uppgav att deras livskvalitet förbättrats genom bra rehabilitering såsom sjukgymnastik och arbetsterapi.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler