Teamrehabilitering i varmt klimat förbättrar hälsan

Nyutkommen rapport visar att fyra veckors heltäckande teamrehabilitering i varmt klimat har positiv effekt på patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar.

En prospektiv (framåtriktande) studie om effekten av teamrehabilitering i varmt klimat har gjorts på svenska patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar. Rapporten publicerades i augusti 2016. 

Ta del av rapporten nedan. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler