Tema forskning – ​Barns delaktighet i vården

Under 2016 hade Reumatikerförbundet glädjen att dela ut närmare 13 miljoner kronor till 94 olika forskningsprojekt, vilket vi är mycket stolta över. Under de kommande två veckorna presenterar vi tre av de forskningsprojekt vi stödjer. 

Detta forskningsprojekt går ut på att att stärka barn med reumatisk sjukdom i sin egen vård. 

Projektet drivs av: Petra Svedberg, professor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad. Akademin för Hälsa och Välfärd.


Det är viktigt att såväl vuxna som barn som drabbats av sjukdom får möjlighet att påverka sin egen vård. Frågan om patienters rätt till delaktighet i vården har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet. På många håll inom vård och forskning pågår arbetet med att öka patienters inflytande. Målet med detta forskningsprojekt är att stärka barn med reumatisk sjukdom i sin egen vård.

Barns möjligheter till aktivt deltagande behöver bli bättre

Möjligheterna för ett barn att berätta om sitt behov, sina förväntningar och värderingar är begränsade. Ofta domineras samtalet av sjukhuspersonal och föräldrar, vilket ibland leder till att barnet får svårt att göra sin röst hörd. 

Verktygen inom vården som är till för att stötta barnen måste följas upp för att kunna utvecklas och bli bättre, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. I studien undersöks hur det webbaserade hjälpverktyget ”Sisom” fungerar i samtalet mellan vårdpersonal, föräldrar och barn. Verktyget ska hjälpa barnet att uttrycka sina känslor och kan användas på till exempel en surfplatta.

Varför är det viktigt att involvera barn i sin egen vård?

– Att själv få delta i sin behandling är viktigt för att barnet ska kunna hantera sin sjukdom. Forskningen har visat att delaktighet har positiva effekter på bland annat kommunikationen mellan barn, föräldrar och personal, menar Petra Svedberg. 

Kontakten med hälso- och sjukvården är intensiv för ett barn, både under och efter behandlingen. Om barnets möjlighet att delta och utrycka sitt behov i sin egen vård är begränsad skapas oro, rädsla och minskad självkänsla hos barnet.

Webbaserade verktyg och utvärderingsinstrument

– Kunskapen om webbaserade verktyg och utvärderingsinstrument som kan stärka barnets delaktighet i mötet med vården måste bli ännu bättre. Då kan kvaliteten på vården av barn med reumatisk sjukdom höjas. Vi håller även på att ta fram ett utvärderingsformulär som mäter barnets egna upplevelse av delaktighet i vården. Detta gör vi som en del i projektet, säger Petra Svedberg.

För att läs mer om våra forskningsprojekt Gå in här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler