Tema forskning – Patienters upplevelser av symtom med fokus på fatigue​

Förståelsen för patientens upplevelse av sin sjukdom är viktig i strävan efter ett bra omhändertagande. 

Ett stort och besvärande symtom bland de reumatiska sjukdomarna är trötthet. Personer med inflammatoriska systemsjukdomar lider ofta av en stor trötthet som i den engelskspråkiga litteraturen kallas fatigue. Det är ett tillstånd som är svårt att beskriva och förklara samt upplevs som mycket ansträngande för individen.

Målet i detta forskningsprojekt är att fördjupa kunskapen om patienters upplevelser av symtom med fokus på fatigue. Genom forskningsprojektet kan bemötandet i vården bli bättre för dessa grupper.

Patientens upplevelse

Tidigare forskningstudier har visat att över 80 procent av de personer som lever med SLE (systemisk lupus erythematosus) besväras av trötthet. Förhoppningen är att projektet ska leda fram till ökad kunskap om de allmänna konsekvenser som inflammatoriska sjukdomar kan ge, samt ökad kunskap och förståelse för hur patienter upplever trötthetssymtom (fatigue).

Hälsosamma levnadsvanor lindrar

– I en förstudie fann vi att hos de personer med låg grad av trötthet var det vanligare att ha hälsosamma levnadsvanor, säger Susanne Pettersson, forskare och specialistsjuksköterska vid reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Forskarna utreder också vilka orsaker som förstärker och lindrar besvären vid inflammatorisk systemsjukdom. Det finns ett samband mellan nedsatt livskvalitet, ökad oro, nedstämdhet och fatigue. Andra forskare har tidigare pekat på att så kallade cytokiner också är en bidragande orsak. Cytokiner är små proteiner som fungerar som signaler mellan celler. De produceras av immunförsvaret, ofta som svar på en infektion eller i samband med inflammation.

– Vi studerar sambandet mellan upplevelsen av fatigue och olika nivåer av cytokiner i blodet, säger Susanne Pettersson.


Fakta
Reumatikerförbundet stödjer forskningen kring patienters upplevelser av symtom med fokus på fatigue. 

Projektet drivs av: Susanne Pettersson, specialistsjuksköterska, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

För att läs mer om våra forskningsprojekt Gå in här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler