Tema forskning – Tidig diagnostik och tidig behandling av reumatisk sjukdom

För att kunna bromsa förloppet av reumatisk sjukdom är det viktigt att ställa diagnos på ett tidigt stadium. Målsättningen med det här forskningsprojektet är att bidra till tidigare diagnos och säkrare icke-steroida antiinflammatoriska, läkemedel (NSAID).

Genom att identifiera äggviteämnen i den inflammerade ledhinnan vid ledgångsreumatism har framsteg gjorts i att förstå hur immunsystemet förändras från friskt till sjukt. Inom klinisk forskning går det nu att identifiera människor med stor risk att utveckla ledgångsreumatism. Denna kunskap är viktig för att kunna ställa tidig diagnos och kan i framtiden leda till att det går att stoppa insjuknandet.

– Forskningslaget har tagit patent på en metod för tidig diagnostik med förhoppningen att denna ska spridas och användas inom vården, säger Per-Johan Jakobsson, professor vid Karolinska Institutet.

Säkrare antiinflammatoriska läkemedel

Smärta, feber och måttliga inflammationer behandlas framgångsrikt med så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, till exempel Voltaren. Denna läkemedelsgrupp förkortas ofta NSAID.

Tyvärr har NSAID biverkningar med risk för bland annat blödande magsår och hjärt/kärlsjukdom. I en rad undersökningar har Per-Johan Jakobssons forskningsgrupp i samarbete med andra forskare studerat hur man kan skydda kärlen och minska dessa biverkningar.

Studierna har resulterat i goda möjligheter för ett alternativt antiinflammatorisk läkemedel för patienter med pågående hjärt/kärl- eller njursjukdom.


Fakta
Reumatikerförbundet stödjer forskningen kring tidig diagnostik och tidig behandling av reumatisk sjukdom. I forskningsprojektet ingår även framgångsrika studier som ska bidra till säkrare icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Projektet drivs av: Per-Johan Jakobsson, professor, Karolinska Institutet, Avdelningen för Reumatologi.

För att läsa mer om Reumatikerförbundets forskningsavdelning och om stipendier och bidrag till olika forskningsprojekt. Gå in här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler