Terapi gör smärtan lättare att bära

Att samtala med en terapeut kan göra det lättare att stå ut med smärtan. Det visar en ny fibromyalgistudie vid Karolinska sjukhuset.

– Nu för tiden kan jag hantera smärta mycket bättre, säger Annette Stenbäck, en av deltagarna.

-----------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #4.

Tillsammans med fyra andra män och kvinnor har Annette Stenbäck, 44 år, i några års tid haft kontakt med en terapeut i gruppsamtal. Genom samtalen har de fått hjälp med att tänka på sin smärta på ett annat sätt, och att flytta fokus bort från smärtan. De har helt enkelt tränat mentala strategier för att inte bli lika påverkade när det gör ont.

– Terapin har varit bra. Idag vågar jag göra fler saker, som att resa och gå på middagar, sånt jag inte gjorde tidigare. Jag vågar utmana mig själv idag, säger Annette Stenbäck, som bor i Järfälla utanför Stockholm.

– Jag har lärt mig att vara i smärtan på ett mer accepterande sätt och ser på livet och min sjukdom med andra ögon.

Annettes besvär började 1999 och har gått i vågor tills hon fick diagnosen 2011; tolv år senare.

– Jag vill arbeta halvtid efter­som jag inte trivs med att gå hemma och ha ont. Jag blir inte friskare av det, snarare deppig, säger hon.

Terapiformen som använts i studien är ett exempel på den populära kognitiva beteendeterapin, oftast förkortad KBT. Varianten kallas på engelska för acceptance and commitment therapy eller ACT, och handlar om att arbeta med att upptäcka vad som är viktigt, att söka en riktning för sitt liv och att sätta upp realistiska mål.

– KBT tycks inte påverka själva smärtkänsligheten, men våra studier tyder på att det med hjälp av KBT kan gå att förändra hjärnans sätt att bearbeta smärtsignalerna så att de inte blir lika störande, säger Eva Kosek, docent och överläkare på Institutionen för klinisk neuro­vetenskap på Karolinska institutet i Stockholm.

Till skillnad från läkemedel kan terapi sannolikt leda till en mer långsiktig förbättring, då det förändrar patientens sätt att förhålla sig till sin sjukdom. Dessutom framhåller Eva Kosek att terapin även visat sig ha en ångestlindrande och antidepressiv effekt.

Sedan flera år får Eva Koseks forskning om smärta och fibromyalgi stöd av Reumatikerförbundet och studierna har publicerats i ansedda medicinska vetenskapliga tidskrifter som Pain, Arthritis & Rheumatism, Journal of Neuroimmunology, PNAS och Scandinavian Journal of Pain.

Under pilotstudien om KBT granskade Eva Koseks forskargrupp effekten av terapin med hjälp av en speciell magnetkamera. Kameran mäter aktiviteten i hjärnan genom att spela in korta filmsekvenser och tekniken kallas för funktionell magnet­resonans-imaging.

– På det viset har vi studerat smärtrelaterad hjärnaktivering före och efter att patienten har fått KBT eller läkemedel och jämfört med patienter som inte fått samma behandling.

Resultatet är tydligt: KBT får människor att må bättre rent allmänt.

– När de här personerna får en smärtsam stimulering tänker de på ett annat sätt, som de lärt sig genom sin ACT-behandling. De blir bättre på att bearbeta och hantera smärtan och lider därmed sannolikt mindre av
den, förklarar Eva Kosek.

Inom smärtbehandling är det vanligt att kombinera olika behandlingar, för att försöka uppnå bästa möjliga effekt – trots att behandlingarna inte alltid är vetenskapligt utvärderade tillsammans. Tidigare studier talar för att information som leder till en större kunskap om sjukdomen och fysisk träning är av stor vikt vid behandling av fibromyalgi.

Inom den medicinska forskningen tar det lång tid att komma fram till vad som fungerar bäst och det är många små steg som ska tas.

– Allt det vi gör påverkar och förbättrar, men det tar tid att omsätta forskning till behandling som kommer patienter till godo, säger Eva Kosek. Vi har tidigare sett tecken till inflammation i hjärnan hos patienter med fibromyalgi. Nu ska vi undersöka om detta beror på en aktivering av hjärnans immunceller, så kallade gliaceller, och möjligheten att ta fram nya läkemedel.

Pilotstudie lyfter fram KBT via nätet

I Eva Koseks studier användes gruppbaserad KBT. I en annan studie har forskare undersökt om det fungerar med terapi på nätet. Psykologen och forskaren Brjánn Ljótsson, vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet i Stockholm, har låtit 41 kvinnor pröva internetbaserad KBT under tio veckor.

– Detta är en liten pilotstudie, som måste bekräftas av en större studie, men våra resultat pekar på att internetbaserad KBT fungerar vid fibromyalgi. Tidigare studier har också visat att KBT via internet är lika bra som grupp­baserad KBT när det gäller ångestsjukdomar, säger Brjánn Ljótsson.

Studien visade att kvinnorna under och efter nätterapin genom olika fråge­formulär upplever en högre livskvalitet och mindre depression, ångest och trötthet. «

Text: Fredrik Hed
Illustration: Jonas Melcherson 

------------------------------------------

Fakta

Det här är Eva Kosek

  • Överläkare och docent, specialist i rehabiliteringsmedicin sedan 1998 och specialist i smärtlindring sedan 2001. Anställd som klinisk lektor vid Karolinska Institutet.
  • Driver flera forskningsprojekt både på Karolinska Institutet och på Stockholm Spine Center. Forskar framförallt kring smärtmekanismer vid långvarig smärta i rörelseapparaten och betydelsen av genetiska faktorer för behandlingsutfall vid kirurgi och träning.

Reumatikerförbundet stöder forskningen

  • Sedan 2007 har Reumatikerförbundet stöttat Eva Koseks forskning vid Karolinska institutet med 2,7 miljoner kronor, vilket huvudsakligen utgör hennes projektledarlön i "Initiativ Smärta".
  • Kosek är en av projektledarna i "Initiativ Smärta", som är Reumatikerförbundets fleråriga satsning på smärtforskning. Hon ansvarar där särskilt för delprojektet "Painomics", vilket är ett multicenterprojekt som fått närmare 3,3 miljoner kronor i stöd.
  • Enligt Eva Kosek är det tack vare förbundets anslag som hon fick det prestigefyllda Salus Ansvar-priset 2013.
  • Nyligen har hon fått EU-anslag till ett europeiskt forskningsprojekt som ska kartlägga om inflammation i hjärnans gliaceller kan vara kopplat till fibromyalgi.

KBT vid fibromyalgi

  • KBT, som står för kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapi.
  • KBT handlar om att göra människor medvetna om sitt beteende och att försöka hitta vägar att ändra beteendet för att det ska bli mer ändamålsenligt.
  • Därigenom kan KBT hjälpa till att hantera smärta, förbättra andra symtom, samt öka möjligheterna till ett aktivt liv.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler