Antal diagnostiserade ökar långsammare​

Nyligen kom siffror om att antalet sjuka i psykiatriska diagnoser skjuter i höjden. Reumatikervärlden tittade därför närmare på diagnoser som rör reumatiker, där trenden ser bättre ut.

Ulrik Lidwall, analytiker på försäkringskassan, tolkar utvecklingen positivt.
– Ökningen sker från en låg nivå och är relativt blygsam jämfört med den som skett för psykiatriska diagnoser. Ökningen i rörelseorgans sjukdomar har också mattats av under 2015 och ligger under nivån som gällde i slutet av år 2005, säger Lidwall.

Jämfört med de senaste tio åren har andelen som blir sjukskrivna på grund av sjukdomar i rörelseorganens minskat ordentligt. Då dominerade dessa sjukdomar över psykisk ohälsa, mätt som andel av alla sjukskrivna, menar forskaren Ingemar Petersson, professor i ortopedi vid Lunds universitet. Vården har genomgått en revolution:

– Mycket talar för att det beror på ett aktivt arbete med att ställa diagnos och behandla tidigare. Vetenskapliga studier har kunnat visa att de patienter med till exempel RA, PsA och AS som tidigt får behandling med biologiska läkemedel i hög grad blir så mycket bättre att de återgår i arbete. Detta var inte fallet med de tidigare behandlingarna där i stället fler och fler blev sjukskrivna efterhand, säger Ingemar Petersson.


Artikeln är hämtad från Reumatikerförbundets tidning Reumatikervärlden nr 3.
För att läsa Reumatikervärlden digitalt. Gå in här.


​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler