Tidiga svåra AS-skov kan ge sämre prognos

Livskvalitet. Så många som 58 procent av dem som har diagnosen ankyloserande spondylit, AS, har upplevt svåra sjukdomsskov och symtom innan diagnosen fastställdes. Det framgår av en brittisk studie vid universitetet i Swansea.

-------------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #4

-------------------------------------------------------

91 procent uppgav själva att de någon gång fått ett sjukdomsskov. I genomsnitt hade studiedeltagarna haft sin AS-diagnos i 22 år, men de hade haft AS-symptom i genomsnitt i 27 år.

Trots tydliga symtom tar det normalt mellan fem och tio år att ställa AS-diagnos. Det beror på att kriterierna för att ställa diagnos kräver skelettförändringar, som upptäcks på röntgen.

De 58 procenten som uppgav att de hade extra svåra symtom och skov hade också sämre daglig funktion, högre sjukdomsaktivitet, mer symtom på ångest och depression, var oftare arbetslösa och besökte läkare oftare än dem som inte rapporterade svåra skov före diagnos.

Under 21 månader fick totalt 348 personer med en AS-diagnos återkommande fylla i olika frågeformulär om sjukdomsskov, arbete, livskvalitet, ångest och depression.

Forskarna drar slutsatsen att svåra skov leder till problem i vardagen och försämrad arbetsförmåga.

De med svåra skov tidigt i sjukdomen kan också ha en ökad risk för sämre prognos.

Tidigt insatt behandling, som följs noga och justeras vid behov, kan vara ett sätt att förbättra prognosen.

Hur ska människor med AS behandlas på bästa sätt?

– Biologiska läkemedel har visat sig vara mycket effektiva för att kontrollera symptomen. Problemet med skov är att vi inte vet i förväg när de bryter ut. Därför är det svårt att sätta igång extra behandling i god tid för att dämpa ett skov, säger Roxanne Cooksey, forskare vid Welsh Arthritis Research Network, WARN, vid universitetet i Swansea.

– När man känner att ett skov är på gång är det bästa man kan göra att snabbt få en läkartid. För att förbättra prognosen på längre sikt är det bäst att tidigt sätta in effektiva läkemedel, exempelvis biologiska läkemedel, säger Roxanne Cooksey.

Text: Fredrik Hed

Källa: Rheumatology

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler