Träning ger färdighet - Koncentrera vården SOU 2015:98

Diskussionen om en koncentration av den högspecialiserade vården har pågått länge i svensk hälso- och sjukvård. Att därifrån gå vidare med konkreta förslag har varit svårt. Reumatikerförbundet anser att utredningens förslag är lovvärda och angelägna.

Utvecklingen har gått långsamt trots att enigeheten varit stor om en koncentration av den högspecialiseradevården. Som exempel gjordes år 2000 14,6 procent av de komplicerade operationerna på sjukhus som genomfört färre än 20 operationer per år. 2013 var motsvarande andel 13 procent. Så mycket för koncentration.

Enligt den vetenskapliga litteraturen och utredningens beräkningar skulle 500 dödsfall kunna undvikas åreligen, antalet komplikationer minskas och vårdtider kortas om patientvolymerna skulle öka till minst 100 ingrepp av en viss typ av åtgärd på svenska sjukhus. Nu måste beslutsfattarna gå från ord till handling!

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler