Uppsatstävling

Alla som vill får delta i en uppsatstävling som arrangeras av EULAR ( People with Arthritis/Rheumatism in Europe ) Din uppsats ska vara Reumatikerförbundet tillhanda senast 31 december 2013. 

EULAR inbjuder människor med reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar att skriva om förändringar de skulle vilja se för att förbättra sina liv och för att skapa en bättre värld för personer med dessa sjukdomar i framtiden. Dessa förändringar kan innefatta sociala attityder, vård och omsorg, miljö, resor och arbetsmöjligheter. Vissa förändringar kommer att ta längre tid att komma över än andra, så därför har man satt den tidsfristen för vår vision om en bättre framtid i året 2043.

EULAR hoppas att denna tävling kommer att ge många inspirerande visioner för hur livet kunde se ut för människor med reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar från 2043. Varje nationell jury ska välja ut och skicka in det bästa bidraget från sitt land (endast ett per land). The 2014 Edgar Stene Prize Juryn ser fram emot många bidrag från hela Europa!

Man får skriva på svenska och den ska vara max 2 A4-sidor.

Din uppsats ska vara Reumatikerförbundet tillhanda senast 31 december 2013.
Skicka till: karin.bergstrom@reumatikerforbundet.org eller per post: Reumatikerförbundet, att Karin Bergström, box 12851, 112 98 Stockholm

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler